Quạt hút NMB 3108NL-05W-B49, 24VDC, 80x80x20mm

Quạt hút NMB 3108NL-05W-B49, 24VDC, 80x80x20mm

quạt hút tủ điện