Quạt hút NMB 3615RL-05W-B76, 24VDC, 92x92x38mm

Quạt hút NMB 3615RL-05W-B76, 24VDC, 92x92x38mm

quạt hút tủ điện