Quạt hút MELCO MMF-09B24DH RCB, 24VDC, 92x92x25mm

Quạt hút MELCO MMF-09B24DH RCB, 24VDC, 92x92x25mm

quạt melco