Quạt hút MELCO MMF-12F24DS-CM1, 24VDC, 120x120x38mm

Quạt hút MELCO MMF-12F24DS-CM1, 24VDC, 120x120x38mm

quạt hút chính hãng