Quạt hút FULLTECH UF-15KC23 BTH, 230VAC, 172x150x55mm

Quạt hút FULLTECH UF-15KC23 BTH, 230VAC, 172x150x55mm

quạt hút tủ điện