Quạt hút NMB 3115RL-05W-B66, 24VDC, 80x80x38mm

Quạt hút NMB 3115RL-05W-B66, 24VDC, 80x80x38mm

quạt hút tủ điện