Quạt hút FULLTECH UF-80B23 BTH, 230VAC, 80x80x25mm

Quạt hút FULLTECH UF-80B23 BTH, 230VAC, 80x80x25mm

quạt hút công nghiệp