Quạt hút FULLTECH UF-12B23 BTH, 230VAC, 120x120x25mm

Quạt hút FULLTECH UF-12B23 BTH, 230VAC, 120x120x25mm

quạt hút tủ điện