Quạt hút FULLTECH UF-80A23 BTH, 230VAC, 80x80x38mm

Quạt hút FULLTECH UF-80A23 BTH, 230VAC, 80x80x38mm

quạt hút tủ điện