Quạt hút FULLTECH UF-60D23-BWH, 230VAC, 60x60x30mm

Quạt hút FULLTECH UF-60D23-BWH, 230VAC, 60x60x30mm

quạt hút tủ điện