Quạt hút FULLTECH UF-92A23 BTH, 230VAC, 92x92x38mm

Quạt hút FULLTECH UF-92A23 BTH, 230VAC, 92x92x38mm

quạt hút tủ điện