Quạt hút FULLTECH UF-92B11 BTH, 115VAC, 92x92x25mm

Quạt hút FULLTECH UF-92B11 BTH, 115VAC, 92x92x25mm

quạt hút tủ điện