Quạt hút ROYAL FAN UT276D-TP[B98], 220VAC, 140x140x50mm

Quạt hút ROYAL FAN UT276D-TP[B98], 220VAC, 140x140x50mm

quạt hút tủ điện