Quạt hút AVC DS08015R12H-006, 12VDC, 80x80x15mm

Quạt hút AVC DS08015R12H-006, 12VDC, 80x80x15mm

quạt hút tủ điện