Quạt hút COMMONWEALTH FP-20060EX-S1-B, 220-240VAC, 200x200x60mm

Quạt hút COMMONWEALTH FP-20060EX-S1-B, 220-240VAC, 200x200x60mm

quạt hút tủ điện