Quạt hút EBMPAPST 4114N/2H6P, 24VDC, 120x120x38mm

Quạt hút EBMPAPST 4114N/2H6P, 24VDC, 120x120x38mm

quạt hút tủ điện