Quạt hút SANYO DENKI 109R0812M401, 12VDC, 80x80x25mm

Quạt hút SANYO DENKI 109R0812M401, 12VDC, 80x80x25mm

quạt biến tần