Quạt hút SUNON SF23080A-2083HBL.GN, 220-240VAC, 80x80x38mm

Quạt hút SUNON SF23080A-2083HBL.GN, 220-240VAC, 80x80x38mm

quạt hút tủ điện