Quạt hút KAMYAMASUKI GH12038HA2SL, 220-240VAC, 120x120x38mm

Quạt hút KAMYAMASUKI GH12038HA2SL, 220-240VAC, 120x120x38mm

quạt hút công nghiệp