Quạt hút SUNON PSD24H0AZBX-A, 24VDC, 172x150x51mm

Quạt hút SUNON PSD24H0AZBX-A, 24VDC, 172x150x51mm

quạt hút tủ điện