Quạt hút Commonwealth FP-108K-S1-B, 220-240VAC, 200x200x60mm

Quạt hút Commonwealth FP-108K-S1-B, 220-240VAC, 200x200x60mm

quạt hút tủ điện