Quạt hút EBMPAPST DV4650-470, 230VAC, 120x120x38mm

Quạt hút EBMPAPST DV4650-470, 230VAC, 120x120x38mm

quạt hút công nghiệp