Quạt hút SANYO DENKI 9G1224H101, 24VDC, 120x120x38mm

Quạt hút SANYO DENKI 9G1224H101, 24VDC, 120x120x38mm

quạt biến tần