Quạt hút SANYO DENKI 9GL1224H1H01, 24VDC, 120x120x38mm

Quạt hút SANYO DENKI 9GL1224H1H01, 24VDC, 120x120x38mm

quạt biến tần