Quạt hút SANYO DENKI 9GV1248P4J041, 48VDC, 120x120x25mm

Quạt hút SANYO DENKI 9GV1248P4J041, 48VDC, 120x120x25mm

quạt hút tủ điện