Quạt hút SANYO DENKI 9GV5748P5H09, 48VDC, 172x150x51mm

Quạt hút SANYO DENKI 9GV5748P5H09, 48VDC, 172x150x51mm

quạt hút chính hãng