Quạt hút SANYO DENKI 109P0412H901, 12VDC, 40x40x10mm

Quạt hút SANYO DENKI 109P0412H901, 12VDC, 40x40x10mm

quạt biến tần