Quạt hút SANYO DENKI 109R0612G402, 12VDC, 60x60x25mm

Quạt hút SANYO DENKI 109R0612G402, 12VDC, 60x60x25mm

quạt biến tần