Quạt hút SANYO DENKI 109R0624H4D01, 24VDC, 60x60x25mm

Quạt hút SANYO DENKI 109R0624H4D01, 24VDC, 60x60x25mm

quạt biến tần