Quạt hút SANYO DENKI 109R1224H102, 24VDC, 120x120x38mm

Quạt hút SANYO DENKI 109R1224H102, 24VDC, 120x120x38mm

quạt hút tủ điện