Quạt hút Sunon PMD1209PMB3-A(2).GN, 12VDC, 92x92x38mm

Quạt hút Sunon PMD1209PMB3-A(2).GN, 12VDC, 92x92x38mm

quạt hút chính hãng