Quạt hút YSTECH FD125010MB, 12VDC, 50x50x10mm

Quạt hút YSTECH FD125010MB, 12VDC, 50x50x10mm

quạt hút tủ điện