Quạt hút PELKO MOTORS R1238H24BPLB1-7, 24VDC, 120x120x38mm

Quạt hút PELKO MOTORS R1238H24BPLB1-7, 24VDC, 120x120x38mm

quạt hút tủ điện