Quạt hút COMMONWEALTH FP-20060EX-S1 B, 110-120VAC, 200x200x60mm

Quạt hút COMMONWEALTH FP-20060EX-S1 B, 110-120VAC, 200x200x60mm

quạt hút công nghiệp