Quạt hút EBMPAPST 424JH, 24VDC, 40x40x28mm

Quạt hút EBMPAPST 424JH, 24VDC, 40x40x28mm

quạt hút tủ điện