Quạt hút JAPAN SERVO PA47B3S, 100-120VAC, 172x51mm

Quạt hút JAPAN SERVO PA47B3S, 100-120VAC, 172x51mm

quạt hút chính hãng