Quạt hút chống nước KAKU KA1238HA2, 220-240VAC, 120x120x38mm

Quạt hút chống nước KAKU KA1238HA2, 220-240VAC, 120x120x38mm

quạt hút công nghiệp