Quạt hút Dunli YWF.A4S-250S-5DIIIA00, 220VAC, 250mm

Quạt hút Dunli YWF.A4S-250S-5DIIIA00, 220VAC, 250mm

quạt hút công nghiệp