Quạt hút SUNON PMD2408PMB2-A, 24VDC, 80x80x38mm

Quạt hút SUNON PMD2408PMB2-A, 24VDC, 80x80x38mm

quạt hút tủ điện