Tụ điện KEMET CBB60 2uF, 420-470VAC Giắc cắm có ốc bắt

Tụ điện KEMET CBB60 2uF, 420-470VAC Giắc cắm có ốc bắt

tụ điện 2uF