Quạt hút SANYO DENKI 109P0424H7D28, 24VDC, 40x40x15mm

Quạt hút SANYO DENKI 109P0424H7D28, 24VDC, 40x40x15mm

quạt biến tần