Quạt hút EBMPAPST 4184NX, 24VDC, 120x120x38mm

Quạt hút EBMPAPST 4184NX, 24VDC, 120x120x38mm

quạt biến tần