Quạt hút POWER LOGIC PLA07020B24H, 24VDC, 70x70x20mm

Quạt hút POWER LOGIC PLA07020B24H, 24VDC, 70x70x20mm

quạt hút tủ điện