Quạt hút EBMPAPST R3G310-AJ38-61, 230VAC, 310mm

Quạt hút EBMPAPST R3G310-AJ38-61, 230VAC, 310mm

quạt hút tủ điện