Tụ điện ZHEYO 10uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 10uF, 500VAC Dây cắm

tụ điện zheyo 10uf 500v