Tụ điện ZHEYO 15uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 15uF, 500VAC Dây cắm

tụ điện zheyo 15uf 500v