Tụ điện ZHEYO 20uF, 500VAC Dây cắm

Tụ điện ZHEYO 20uF, 500VAC Dây cắm

tụ điện zheyo 20uf 500v