Quạt hút DC SANYO DENKI 9WG5748P5H001, 48VDC, 172x150x51mm

Quạt hút DC SANYO DENKI 9WG5748P5H001, 48VDC, 172x150x51mm

quạt hút tủ điện