Quạt hút NMB 3110NL-04W-B59, 12VDC, 80x80x25mm

Quạt hút NMB 3110NL-04W-B59, 12VDC, 80x80x25mm

quạt hút tủ điện