Quạt hút SANYO DENKI 9LB1424H5J06, 24VDC, 140x140x51mm

Quạt hút SANYO DENKI 9LB1424H5J06, 24VDC, 140x140x51mm

quạt hút tủ điện